logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Geplande bijeenkomsten

Volgende bijeenkomst voor leden

Wanneer: 20 september 2018
Hoe laat: 13.00
Waar: NOK Nieuwegein (Parkeren in parkeergarage Theater)
Gastvrouw: Maartje Punt